A música de Cores

A MÚSICA :

En CORES, a música que sona no espectáculo é esta :